KS/AM

Hos Brdr. Andersen lægger vi stor vægt på, at de udførte opgaver lever op til vores kunders ønsker og forventninger. Samtidig ønsker vi, at arbejdet udføres uden farer for vores medarbejderes liv og helbred.

Vi har derfor udviklet og implementeret vores eget kvalitets- og arbejdsmiljøstyringssystem (KS/AM-system), for at sikre at kvaliteten af det udførte arbejde altid er i top, og at arbejdsmiljøet tilgodeses under arbejdets udførelse.

Vi har været arbejdsmiljøcertificeret i perioden 2003 – 2009. Vi har dog valgt, at fravælge certificeringen, fordi vi ikke syntes, at fordelene var store nok til at opveje de ekstra administrative byrder, som en certificering medfører. Det er vores intention, at vi stadig vil efterleve retningslinjerne i vores KS/AM-system og dermed stadigvæk opretholde en høj standard på arbejdsmiljøområdet.

På kvalitetssiden er vi godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

I menuen til venstre kan du klikke videre og se vores politikker indenfor kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

  $pageimages$