• Kvalitetspolitik
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Miljøpolitik
 • Arbejdsmiljøpolitik

  Alt arbejde der udføres af eller for Brdr. Andersen, Randers A/S, skal tilrettelægges således at det kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal tages de nødvendige forholdsregler for at imødegå nedslidningsskader.

  Vi skal som minimum overholde kravene i den gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet, og vil igennem en vedholdende indsats sikre, at der opnås løbende forbedringer

  Det forlanges, at enhver deltager aktivt i sikkerheds- og sundhedsarbejder og at alle overholder de gældende sikkerhedsforskrifter. Eventuel forsømmelse heraf medfører:

  1. Mundtlig advarsel
  2. Skriftlig advarsel med kopi til fagforening.
  3. Afskedigelse.

  Entreprenørfirma Brdr. Andersen, Randers A/S · Agerskellet 24 · 8920 Randers NV · Tlf. 86 42 93 55 · Fax 86 43 30 45 · brdr@brdr.dk