• Kvalitetspolitik
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Miljøpolitik
 • Kvalitetspolitik

  Det er Brdr. Andersen, Randers A/S's målsætning at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed. Dette betyder, at virksomhedens ydelser kvalitetsmæssigt skal opfylde de i projekterne opstillede krav, og i øvrigt overholde gældende normer og regler.

  For at understøtte denne målsætning er der i virksomheden udarbejdet et kvalitetsstyringssystem, som danner norm for de ansattes handlinger, og dette samordnet med ledelsens principper for medarbejderuddannelse skal sikre, at virksomheden er på højde med udviklingen inden for branchen.

  Det er derfor ledelsens krav, at alle medarbejdere føler medansvar for at opfylde dette mål i deres daglige arbejde.

  Entreprenørfirma Brdr. Andersen, Randers A/S · Agerskellet 24 · 8920 Randers NV · Tlf. 86 42 93 55 · Fax 86 43 30 45 · brdr@brdr.dk