• Kvalitetspolitik
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Miljøpolitik
 • Miljøpolitik

  En aktiv miljøindsats skal være medvirkende til at sikre Brdr. Andersens gode omdømme. Det er vores politik vedvarende at minimere den påvirkning, vores aktiviteter giver anledning til i det omgivende miljø.

  Derfor vil vi:

  • minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger
  • sikre størst mulig genanvendelse af affald
  • begrænse påvirkninger af de nære omgivelser/naboer mest muligt
  • som minimum overholde den til enhver tid gældende lovgivning.

  Entreprenørfirma Brdr. Andersen, Randers A/S · Agerskellet 24 · 8920 Randers NV · Tlf. 86 42 93 55 · Fax 86 43 30 45 · brdr@brdr.dk