• Vandledning
 • Vejarbejde
 • Byggemodning
 • Byggeprojekter
 • Fjernvarme
 • No-dig
 • Materiel
 • Vognmand
 • Belægning
 • Mekaniker
 • Salg af sand og grus
 • Kloakrenovering
 • Rottefælder
 • Kloakrenovering

  Udskiftning af kloakledninger er et af vores store kompetenceområder.

  Med de mængder af ledninger som efterhånden er gravet ned i vores gader og fortove kræves der stor erfaring og dygtighed for at grave ned til kloakledninger, der oftest ligger dybest, uden at beskadige de andre ledninger.

  Vi har de erfarne gravemestre, rørlæggere og formænd, som sikrer en stabil fremdrift uden at forårsage store skader.

   

    Underjordisk bassin, Nordbyen, Randers

  P-hus KirketerpsvejKloakrenovering, Nordbyen, RandersKloakrenovering, Nordbyen, Randers

  Underjordisk bassin, Nordbyen, RandersUnderjordisk bassin, Nordbyen, RandersUnderjordisk bassin, Nordbyen, Randers

  Underjordisk bassin, Nordbyen, RandersNordskellet:Fabersvej/Nørrebrogade: Underjordisk regnvandsbassin i Ø1600 - Ø1000 PE rør

  Lervangen: Overløbsbygværk, underjordisk regnvandsbassin i Ø1200 Bt-rør samt pumpestationGråpilevej:

  Entreprenørfirma Brdr. Andersen, Randers A/S · Agerskellet 24 · 8920 Randers NV · Tlf. 86 42 93 55 · Fax 86 43 30 45 · brdr@brdr.dk