• Vandledning
 • Vejarbejde
 • Byggemodning
 • Byggeprojekter
 • Fjernvarme
 • No-dig
 • Materiel
 • Vognmand
 • Belægning
 • Mekaniker
 • Salg af sand og grus
 • Kloakrenovering
 • Rottefælder
 • Vejarbejde

  Brdr. Andersen har udført mange større og mindre omforandringer og nyanlæg af veje. Senest har vi bl.a. lavet udvidelse af Nordskellet, ombygning af lyskryds samt etablering af stitunnel ved Paderup Boulevard

   

    Nordskellet: Etablering af kloak i 6m's dybde

  Paderup Boulevard: Etablering af hellerPaderup Boulevard: Etablering af stitunnelStitunnel Paderup, Randers

  Stitunnel Paderup, RandersStitunnel Paderup, RandersStitunnel Paderup, Randers

  Nordskellet: Etablering af kloak i 6m's dybdeNordskellet: Udlægning af muldjordNordskellet: Indbygning af bundsikring

  Nordskellet: Udgravning for regnvandsbassin

  Entreprenørfirma Brdr. Andersen, Randers A/S · Agerskellet 24 · 8920 Randers NV · Tlf. 86 42 93 55 · Fax 86 43 30 45 · brdr@brdr.dk