Referencer

Brdr. Andersen har igennem årerne udført mange spændende opgaver, som en køretur igennem Randers og omegn kan bevidne. På denne side er vist et lille udpluk af de seneste års store og små opgaver. Klik på billederne for at se dem i stort format.

Vejanlæg
Brdr. Andersen har udført mange større og mindre omforandringer og nyanlæg af veje. Senest har vi bl.a. lavet udvidelse af Nordskellet, ombygning af lyskryds samt etablering af stitunnel ved Paderup Boulevard.

Husbygning
Brdr. Andersen har udført jord-, kloak- og belægningsarbejder ved mange nybyggerier og renoveringer. På det seneste har vi udført vi jord-, kloak- og belægningsarbejder på udvidelsen af Randers Stadion, Tøjhusparken, Bofællesskab Rebslagervej 18.

Byggemodninger
En af firmaets hovedopgaver er udførelse af byggemodninger for oplandets forskellige kommuner. Her indgår både kloakering, vejanlæg samt vand- el- og varmeforsyning og er således opgaver, der dækker mange af firmaets kompetenceområder.

Brolægning
Blandt firmaets ansatte findes et hold dygtige brolæggere, der både kan sætte flere km kantsten i forbindelse med et større vejprojekt og lægge mange belægningssten ved pladsrenoveringer, men som også kan kræse for detaljen ved anlæggelse af en terrasse, indkørsel og lignende.

Vand- og kloakledninger
Dette er ligeledes en af firmaets hovedopgaver. Kendetegnet ved disse opgaver er at de som regel er meget generende for områdets beboere under udførelsen fordi veje og fortove graves op, men når først opgaven er færdig, skal der helst ikke være synlige spor, og anlægget skal kunne servicere områdets beboere i dets anonymitet under jorden i mange år fremover.

Vi udfører også reparationer af private vand- og kloakstikledninger. Har du mistanke om dårlige kloakrør kan vi køre TV-kamera igennem rørene og opdage eventuelle fejl. Dette er specielt interessant inden du f.eks. installerer nyt badeværelse eller anlægger ny indkørsel, for det ville jo være ærgeligt at skulle hugge det hele op igen om et år eller to. Hvis det er muligt kan vi udføre renoveringsarbejder ved underpresning, hvilket mindsker opgravningsarbejderne.

 Entreprenørfirma Brdr. Andersen, Randers A/S · Agerskellet 24 · 8920 Randers NV · Tlf. 86 42 93 55 · Fax 86 43 30 45 · brdr@brdr.dk